Stress

Hur man lever sitt liv påverkar hur mår fysiskt och psykiskt. Inom KBT så framhåller man att kroppen och själen har ett samband och att de påverkar varandra. Stressorer (situationer/händelser som utlöser stress) utsätts vi för dagligen i vårt samhälle. Alla människor hanterar stress på olika sätt, det som uppfattas som stress av den ena kanske inte gör det av den andra o.s.v Men om förmågan att hantera stressen blir för ohanterlig så kan stressen i sig få negativa konsekvenser för den egna hälsan. Att ha för mycket att göra kan utlösa och förvärra stress men även om man har för lite att göra i sitt liv. Att vara arbetslös, sjukskriven, känna sig otillräcklig, relationsproblem mm kan också utlösa stress. KBT är effektiv vid behandling av stressproblem och din livssituation analyseras, du får lära dig att sätta upp konkreta mål för förändring och, inte minst, förändra dina tankar, känslor och beteenden avsett stress.

Jag arbetar utifrån väl beprövade behandlingsprogram inom stress som har sin grund i KBT och erbjuder enskilda tillfällen enligt en särskild prislista.


©Wellbee