Sömn

 Sömnen är mycket viktig för att kroppen ska kunna återhämta sig optimalt efter varje dygn. Att ständigt sova för lite eller för dåligt är inte bra på lång sikt för den egna hälsan. Sömnbesvär kan yttra sig i svårigheter att kunna somna, oro för att få för lite sömn, beroende av sömnmedel för att kunna sova o.s.v. KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika sömnbesvär. Behandlingen fokuserar på hur din situation ser ut här och nu samt innebär ett eget aktivt arbete för en förändring av dina sömnproblem.

Jag arbetar utifrån väl beprövade behandlingsprogram inom sömn som har sin grund i KBT och erbjuder enskilda tillfällen enligt en särskild prislista.

©Wellbee