Länkar

Internet:

Stockholms FaRledarnätverk-Nätverket som förmedlar aktiviteter för personer som ordinerats fysisk aktivitet.  http:// www.farledare.se

Sverigehälsan
http:// www.sverigehalsan.se

Axelsons Gymnastiska Institut
http:// www.axelsons.se

Beteendeterapeutiska föreningen (Btf)
http:// www.kbt.nu

KBT
http:// www.kbtterapi.se

Litteratur inom bl.a. Kost, hälsa och KBT:
Angelöw, Bosse: Konsten att hantera stress och möta förändringar, Natur&Kultur förlag 1999. ISBN: 91-27-11003-6

d´ Elia, Giacomo: Det kognitiva samtalet i vården, Natur&Kultur förlag 2004.
ISBN: 978-91-27-09823-7

Edlund, Klara och Ghaderi, Ata: Kognitiv Beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt,Studentlitteratur 2009. ISBN:978-91-44-03001-2

Barth, Tom och Näsholm, Christina: Motiverande samtal-MI- Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor, Studentlitteratur 2006. ISBN10:9144030304

Critser, Greg: Fat Land, Fitnessförlaget 2003. ISBN: 91-85225-50-9

Frisk, Johan: Sötsug-Om drogen som erövrade världen, Blue Publishing 2010. ISBN:978-91-977382-8-6

©Wellbee