Kostrådgivning

Det finns ca 2,5 miljoner överviktiga människor i dagens Sverige, av dessa kategoriseras ca 500.000 individer som feta d v s att de har ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller mer.

Det finns idag ett antal olika metoder och dietprogram inom området vikthantering, ändå så ökar problemet med övervikt och fetma i vårt land.

Jag tror att en förklaring till fetmaepidemin är att det handlar om vad en människa har för beteende och tankar/känslor kring sitt eget ätande samt att man måste se till individens totala livssituation istället för att räkna kalorier och följa vissa dieter. När det gäller vikthantering så handlar det ofta om att individen kanske har en negativ självbild, dålig självkänsla, har svårt att hävda sig själv i sina relationer till andra mm. Ofta resulterar detta i ett s.k. tröstätande, d v s att maten fungerar som en tröst i olika stressade situationer.

I vardagen så utsätts vi ofta för stress, hur man bemöter stressen och hur man upplever denna är helt individuellt. Stress i sig kan skapa ett sug efter något sött, det kan vara godis, läsk mm som för stunden lindrar men som i det långa perspektivet snarare kan leda till övervikt och ännu mera stress, eller till och med ångest. Känslor som irritation, ilska, ledsenhet mm kan i sig utlösa ett sötsug som ger lugn för stunden, men detta sötsug kan leda till ett sockerberoende som kan vara svårt att ta sig ur på egen hand.

Inom området kostrådgivning arbetar jag individuellt och i mindre grupper. Tillsammans så tar vi reda på orsakerna till ditt ätbeteende och jag ger dig effektiva redskap och kunskaper som kan hjälpa dig till ett mer hälsosamt och aktivt liv. Min arbetsmetod grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns ett samband mellan hur vi tänker, hur vi känner och hur vi beter oss i olika situationer. Inom KBT så läggs det ner mkt tid på att utforska vad det är för känslor som t e x utlöser ett ätbeteende.
 

Vad kostar kostrådgivning?
Jag erbjuder både enskilda tillfällen och särskilda paketpris, var vänlig och skicka en förfrågan till: albin@wellbee.se

 

©Wellbee