Coaching/KBT

 

KBT är en vetenskaplig och väl beprövad psykoterapeutisk behandlingsmetod som visat sig ge goda resultat vid exempelvis: vikthantering , ätstörningar , ångestproblematik, stress, depression, sömnsvårigheter, relationsproblem mm.

”Känslor är som vägvisare i våra liv. Ibland gynnar de oss, ibland missgynnar de oss. Det centrala är att få kontakt med sina känslor och försöka förstå dessa. Först då kan vi bli bättre på att kommunicera och förstå andra människor”

Psykiska besvär kan ofta bero på att individen har negativa tankar om sin egen person,sin omgivning eller om framtiden. Även inlärda beteenden är också viktiga för hur en individ fungerar i sin tillvaro. Att komma i kontakt med sina känslor och att acceptera dessa är även det ett viktigt inslag inom KBT. Kropp och själ är nära förknippat med varandra inom KBT, med detta menas att hur en person mår fysiskt respektive psykiskt har en inverkan på personens totala hälsotillstånd. Fokus ligger också på hur situationen för dig som klient ser ut här och nu, snarare än att ha fokus på dina tidigare livserfarenheter såsom uppväxt mm.

KBT betonar alltså sambandet mellan våra tankar,känslor och beteenden och hur dessa påverkar oss i våra liv. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att förändra dysfunktionella tankar, känslor och beteenden för att hjälpa dig som klient att må bättre i din vardag. 

Jag erbjuder kortare samtalsbehandling/coaching utifrån KBT enskilt. Erbjuder både paketpriser och pris för enstaka möten. För förfrågan; maila till : albin@wellbee.se

© Wellbee