Fysisk aktivitet på recept (FaR)

From September 2012 är jag utbildad ledare i FaR och ingår i Stockholms FaR-ledarnätverk. Jag tar gärna emot klienter som har fått fysisk aktivitet på recept utskrivet av sjukvården.

Erbjuder FaRaktiviteter inom bl.a. promenader, löpning och cykling både enskilt och i mindre grupper. För mer information om mina aktiviteter inom FaR, använd länken: http://www.farledare.se/search/result.php?a=279 eller gå till www.farledare.se och sök på wellbee.

Lite information om FaR:

FaR® innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel, d.v.s. tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. FaR® kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet.

Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Den som skriver ut recept ska ha god kompetens och tillräcklig kunskap om den aktuella patientens hälsostatus eftersom somliga tillstånd innebär att vissa aktiviteter är olämpliga. Det är också viktigt att patienten får hjälp att effektuera sitt recept med utbyggda strukturer som stödjer individen, t.ex. olika typer av handledd verksamhet.

Uppföljningen inom hälso- och sjukvården spelar också stor roll för en framgångsrik verksamhet, där patienten verkligen hämtar ut sitt recept och får hjälp att komma i gång med en mer fysisk aktiv livsstil.

Endast yrkesgrupper inom vård och behandling som har utbildning/tjänst som legitimerad personal får skriva ut recept enligt FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

Hur aktiv är du egentligen under en dag? En stegräknare kan ge dig en uppfattning om hur mycket du rör på dig varje dag:

Antal steg per dag   Aktivitetsnivå
mindre än 5 000 Stillasittande
5 000 –  7 499 Lågaktiv
7 500 –  9 999 Måttligt aktiv
10 000 – 12 500 Aktiv
mer än 12 500 Mycket aktiv